Published On: 22 gener 2024914 words4,6 min read

SPM360: Bon dia, Divina, i gràcies per compartir amb nosaltres la visió de SPM360 per a l’any 2024.

Com a CEO i Directora Financera, com veus el panorama econòmic actual?

Divina Ribó: L’any 2024 s’inicia en un context de desacceleració econòmica a escala mundial, inclòs Espanya i Catalunya. Tot i que alguns experts preveuen una millora relativa en comparació amb altres regions d’Europa, la incertesa és palpable.

SPM360: Com ha afectat aquesta situació a l’activitat econòmica de SPM360?

DR: El 2023 ha estat particularment desafiador per a SPM360. La reducció d’activitat en diversos sectors, intensificada per l’escenari geopolític mundial, han tingut impactes significatius en les cadenes de producció de les empreses.

La inestabilitat dels mercats globals ha afectat la cadena de subministrament a banda d’augmentar els costos de les matèries primeres. Tot això ens ha obligat a revisar i adaptar les nostres estratègies de subministrament i preus per minimitzar l’impacte sobre la producció i mantenir la competitivitat i la confiança generada al llarg dels anys.

També la incertesa econòmica ha influït en les decisions d’inversió dels nostres clients, retardant alguns projectes planificats. Hem hagut de ser més flexibles i creatius, buscant noves oportunitats de negoci i adaptant els nostres serveis a les necessitats canviants dels clients.

Malgrat tot això, en l´any 2023, ja hem aconseguit xifres més positives que les registrades en el període prepandèmic.

SPM360: Quines solucions específiques està planificant SPM360 per afrontar els reptes d’aquest any?

DR: Certament, el 2024 ve presenta un conjunt únic de desafiaments, i a SPM360 ja estem implementant estratègies per abordar-los eficaçment. Per millorar la competitivitat i la productivitat, estem enfocant-nos en diverses iniciatives clau.

En primer lloc, l’adopció de tecnologies avançades, com la intel·ligència artificial, que és una de les nostres prioritats. Estem explorant com la IA pot optimitzar els nostres processos interns, des de la gestió de la cadena de subministrament, passant pels fluxos de treball fins a l’anàlisi de dades del client. Això no només millorarà la nostra eficiència, sinó que també ens ajudarà a proporcionar solucions encara molt més personalitzades per als nostres clients.

Estem invertint en recerca i el desenvolupament de nous productes i serveis que s’ajustin millor a les necessitats emergents del mercat. Això implica col·laborar estretament amb els nostres clients per comprendre les seves necessitats úniques i desenvolupar solucions a mida.

En el terreny de la sostenibilitat, on ja vàrem ser els primers en substituir i oferir als nostres clients el canvi a paper o materials compostables d´origen 100% vegetal per a l´embossament de les seves revistes i materials publicitaris, seguirà essent prioritari que els nostres clients s’involucrin en aquest canvi i junts podem tirar endavant una iniciativa que creiem del tot necessària , i la veritat és que estem tenint molt bona resposta per part d´ells i els hi hem d´agrair. Ja fa anys que hem desenvolupat projectes relacionats amb l’energia renovable i la reducció de l’empremta de carboni i seguim treballant per ser més respectuosos amb el medi ambient a través del nostre departament de Responsabilitat Social Corporativa, convertint-se en un component clau per nosaltres. Cada cop més les empreses escollim col·laboradors que complexin amb els principis ESG (Enviromental, Social & Governance).

SPM360: Com a Directora Financera, podries detallar més sobre els reptes específics en la planificació financera i estratègica?

DR: Els desafiaments a que ens enfrontem en la planificació financera i estratègica són múltiples. Primerament, la desacceleració econòmica global ens obliga a ser extremadament cautelosos en la gestió dels nostres recursos financers. Els alts costos de les matèries primeres i salaris representen un desafiament significatiu, afectant la nostra estructura de costos i marges de benefici. Serà imprescindible una revisió acurada del endeutament per assegurar una estabilitat financera. Aquesta prudència financera és crucial per no interrompre els nostres plans d’inversió estratègica. A més, la cooperació entre empreses s’ha tornat més important que mai. Col·laborant en diferents àmbits, podem compartir recursos, reduir costos i accedir a finançament més favorable. Aquesta cooperació també pot impulsar la innovació, generant així noves oportunitats de negoci.

També la sostenibilitat forma part de la nostre planificació financera, això implica seguir invertint en tecnologies més verdes, aplicar processos de producció sostenibles i la instal·lació de fonts d’energia renovable en les nostres naus. Aquest 2024 instal·larem 120 panells fotovoltaics, equivalent a la plantació de quasi 2000 arbres i la reducció de 35.233 kilograms de CO2 a l´any. Tot i que aquests canvis requereixen una inversió molt significativa, a llarg termini no només reduirem els nostres costos operatius, sinó que també millorarem la nostra reputació i les relacions amb els nostres clients.

SPM360: Divina, ha estat un plaer escoltar les teves perspectives sobre els reptes i les estratègies de SPM360 per aquest 2024. Abans de finalitzar, hi ha alguna cosa més que vulguis compartir amb nosaltres?

DR: Només voldria afegir que, tot i els reptes que encarem, a SPM360 estem plenament compromesos a avançar amb èxit a través d’aquests temps incerts. Creiem fermament en el poder de la innovació, la cooperació i la sostenibilitat per guiar-nos cap a un futur més brillant. El nostre equip està dedicat a aquesta visió i estic segura que, junts, podrem superar qualsevol desafiament que ens presenti el 2024.