Published On: 29 abril 2024714 words3,6 min read

“Actualment un bon nombre d’empreses es troben amb la necessitat de gestionar moltes decisions en els seus projectes d’impressió i, molt sovint, amb la saturació dels responsables dels serveis de màrqueting que han de fer front a la centralització de les demandes de cada empresa.”

SPM360, amb més de cinquanta anys d’experiència en màrqueting directe, es proposa assolir diversos objectius clau en el marc dels projectes d’impressió, destacant per la seva estratègia enfocada a l´estalvi, l’eficiència, la sostenibilitat i la qualitat.

Els nostres objectius principals inclouen:

  1. Aconseguir estalvis significatius en costos: SPM360 busca reduir els costos operatius i de producció d´impressió sense comprometre la qualitat. Això es pot aconseguir mitjançant la negociació amb proveïdors per millors preus, optimització de processos i utilització més eficaç dels recursos.
  2. Millorar de manera global l’operativa: SPM360 enfoca l’optimització continua dels seus processos a través d’anàlisis periòdiques per detectar ineficiències. També inverteix en tecnologia d’avantguarda i fomenta una cultura de millora contínua entre els seus empleats, garantint que les operacions no només es mantinguin eficients, sinó que millorin constantment.
  3. Optimitzar els temps de producció: La reducció del temps de producció és clau per a mantenir la competitivitat. SPM360 implementa tecnologies i tècniques de gestió àgil per assegurar que els projectes es completen dins dels terminis establerts sense sacrificar la qualitat.
  4. Obtenir un major control sobre els processos: L’empresa implementa sistemes de seguiment i control per garantir una visió clara de totes les etapes del procés d’impressió, des de la concepció fins a la distribució final. Això permet identificar i corregir qualsevol desviació en temps real.
  5. Prioritzar l’ús exclusiu de materials i processos sostenibles: Compromesos amb la sostenibilitat, SPM360 selecciona exclusivament materials compostables i biodegradables, així com paper reciclat o reciclable i optant per processos que redueixen al mínim l’impacte ambiental i els residus de producció. A més, l’elecció de materials sostenibles no es limita només als substrats, sinó que s’estén a l’ús de tintes ecològiques i a la implementació de sistemes energèticament eficients amb un consum d’aigua mínim. Aquest enfocament no solament minimitza l’impacte ambiental, sinó que també optimitza els costos associats.
  6. Mantenir o millorar la qualitat de les impressions: Malgrat l’enfocament en reducció de costos, eficiència i sostenibilitat, la qualitat del producte final no es veu compromesa. SPM360 garanteix que cada impressió compleix o supera els estàndards de qualitat de cada client.

Estalvia costos amb solucions d’impressió adaptades de SPM360

Per assolir aquests objectius realitzem una anàlisi detallada de les necessitats d’impressió de cada client. A partir d’aquesta informació, proposem un pla d’acció personalitzat que s’ajusti específicament a les necessitats i objectius globals o projecte individual, com, per exemple: seleccionar el gramatge adequat del paper per a documents específics que no només pot minimitzar el consum de tinta, sinó també reduir el pes dels materials en campanyes de màrqueting directe, influint directament en els costos de distribució. O bé decidir entre la impressió en òfset o en sistemes digitals per treballar amb estoc zero, o fins i tot optar per una combinació de tots dos pot conduir a importants estalvis.

Utilitzar el maquinari ideal a partir d’un exhaustiu anàlisi per cada projecte suposarà un gran estalvi en el cost. No es el mateix imprimir material en impressores de gran format, produint una gran quantitat de paper sobrant, que fer- ho en màquines de mitjà i petit format. Sovint, un assessorament adequat pot resultar en una reducció de costos del 15% al 20%.

SPM360, estarà al teu costat des de l’avaluació inicial fins a la finalització del projecte mitjançant una comunicació constant, assegurant que les nostres solucions s’adaptin de manera òptima als teus objectius.

En aquest entorn canviant i cada vegada més exigent, SPM360 emergeix com a soci estratègic per a empreses que busquen optimitzar els seus processos d’impressió prioritzant la sostenibilitat i la qualitat. La nostra missió va més enllà de simplement proporcionar serveis d’impressió; ens comprometem a col·laborar amb els nostres clients per comprendre a fons les seves necessitats i desafiaments amb una combinació de coneixement tècnic i experiència única en serveis d’impressió.