Responsabilitat social corporativa

A SPM parlem de responsabilitat social corporativa (RSC) quan fem referència a l’aportació proactiva i voluntària que fem dirigida a la millora global de les condicions socials, econòmiques i ambientals.

RSC: Responsabilitat social corporativa

En la mesura que parlem de la RSC com a contribució proactiva és evident que estem referint-nos a un conjunt d’accions que van més enllà de l’estricte respecte i compliment de la legislació vigent que afecta i obliga a qualsevol empresa en funció de la seva activitat mercantil i productiva. Per tant, parlem d’accions dirigides a conciliar els objectius empresarials amb principis i valors socials globals en l’àmbit de la democràcia, la justícia social, el desenvolupament sostenible i els drets humans.

Per assolir els nostres objectius realitzem accions dins dels següents àmbits: mediambiental, igualtat i empresarial.

1. Mediambiental

La nostra petjada és no deixar-ne cap

Realitzem plans de sensibilització i capacitació per a tots els treballadors.

Fem servir materials reciclats, biodegradables i compostables en tots els nostres departaments, i la recomanació i assessorament sobre el seu ús a tots els nostres clients.

Realitzem una acurada gestió, separació i tractament dels residus.

2. Igualtat

El treballador és el motor de l’empresa

No deixem espai ni a la desigualtat entre dones i homes, ni a la discriminació de cap tipus ja sigui física, de gènere, sexual, religiosa o racial.

Busquem el benestar dels treballadors amb polítiques actives de conciliació familiar.

Oferim llocs de treball amb contractes justos i estables i fomentant el desenvolupament professional en un clima laboral òptim.

3. Empresarial

Actuem per a una societat més justa

Apliquem tarifes reduïdes a les diferents ONG, entitats i associacions.

Tenim un compromís social molt important amb els nostres clients, als que a més d’oferir-los solucions empresarials, resolent dubtes i necessitats, intentem que se sentin com a casa, fent-los sentir part de nosaltres.

També fem que els nostres proveïdors siguin una part activa de la feina de cada dia, apostant per empreses compromeses socialment, fent-les partícips de la nostra manera de veure la societat.

parlem

Estarem encantats de conèixer el vostre projecte. Escriu-nos i explica’ns què necessites!

  La nostra RSC

  A més, a SPM formem part de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides, sumant-nos a la iniciativa voluntària de responsabilitat social empresarial en el món.

  La nostra missió?

  Afavorir la responsabilitat empresarial mitjançant la implementació dels 10 principis universals de conducta i acció.

  Drets Humans
  1. Donar suport i respectar la protecció dels drets humans.
  2. No ser còmplice d’abusos dels drets.

  Normes laborals
  3. Donar suport als principis de la llibertat d’associació i sindical, i a la negociació col·lectiva.
  4. Eliminar el treball forçós i obligatori.
  5. Abolir qualsevol forma de treball infantil.
  6. Eliminar la discriminació en matèria de feina i ocupació.

  Medi Ambient
  7. Mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
  8. Fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.
  9. Afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

  Anti – Corrupció
  10. Les empreses i institucions han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, inclosos extorsió i suborn.