Published On: 13 març 2023513 words2,6 min read

La recerca d’un nou proveïdor dins del sector de la publicitat directe sempre és una tasca molt tediosa, sovint és difícil trobar informació precisa i completa sobre diferents proveïdors de serveis, especialment si es tracta d’un servei molt específic. Sempre és difícil confiar en un nou proveïdor, especialment si s’ha tingut males experiències amb proveïdors anteriors. A més, si un servei és crític per al seu negoci, pot ser difícil confiar en algú nou per gestionar-lo. A vegades, la gent es sent còmoda amb el seu proveïdor actual, fins i tot si no estan completament satisfets amb el servei que reben. Canviar a un nou proveïdor pot ser intimidant i requerir esforç addicional.

Una vegada decidit el canvi, cal buscar un proveïdor que tingui una bona reputació dins del sector i, sobretot, experiència demostrable. Verificar el seu historial de campanyes de màrqueting i consultar amb altres clients per conèixer la seva experiència. Consulti la seva pàgina web. Una bona pàgina web ofereix un grau superior de confiança i és una gran font d’informació.

El nou proveïdor ha d’oferir el millor equilibri entre preu i qualitat, sobretot si té la capacitat per realitzar tot el procés de publicitat directa dins de les seves pròpies instal·lacions. Així es redueixen els timings de la campanya a més dels transports de materials i augmenta exponencialment la qualitat al poder realitzar els controls de qualitat en un mateix centre, podent concentrar la visualització de mostres prèvies per comprovar i validar el seu propi treball, i, per tant, podent oferir un preu més competitiu, però just amb la qualitat rebuda.

En cas de voler personalitzar l’enviament de la seva campanya, el proveïdor ha de garantir la seguretat de la informació del client. Aquest nou proveïdor no només ha d’oferir la signatura de contractes de confidencialitat de dades, sinó que, a més seria un punt a favor si estigués auditat en seguretat per una empresa externa.

També ha de garantir una bona anàlisi de dades per aconseguir respostes adequades a les necessitats del client i assessorar i guiar cap a moviments de negoci més intel·ligents i operacions més eficients.

I sempre estar disposat a acompanyar el client durant tot el procés i ajudar en cas de sorgeixi qualsevol problema o pregunta per part d’aquest.

I, per descomptat, i com a part de la seva responsabilitat social corporativa, tant els nostres clients com els nostres proveïdors han de fer tot el possible per minimitzar el seu impacte en el medi ambient. Una empresa sostenible és conscient de la seva petjada ambiental i treballa activament per reduir-la.

Els consumidors i les empreses cada vegada estem més interessats en treballar amb proveïdors que demostrin un compromís real amb el medi ambient. Ser sostenible pot millorar la reputació d’una empresa i atreure clients i socis de negocis que valoren la sostenibilitat.