Published On: 26 març 2024670 words3,6 min read

“A SPM360, reconeixem que la diversitat és una estratègia essencial per a l’èxit. És per això que el lideratge femení no només és celebrat a la nostra organització, sinó que és considerat un pilar fonamental per al nostre creixement i desenvolupament.”

Xavier Ribó, destaca, també, el paper catalitzador de canvi que exerceixen les líders femenines de SPM360, impulsant la innovació i fomentant un entorn de treball inclusiu que valora la igualtat i el mèrit per sobre de tot.

La seva habilitat per liderar amb empatia i la seva perspectiva estratègica aguda resulten en decisions més equilibrades i efectives, beneficiant tota l’organització i augmentant la nostra competitivitat al mercat, alhora que millora el nostre ambient laboral. És important ressaltar que hem aconseguit una paritat de gènere excepcional a l’entorn del màrqueting directe, amb un equilibri del 50% de dones i homes en rols clau dins de SPM360. Aquest èxit reflecteix els nostres sòlids valors de diversitat i inclusió. L’impacte del lideratge femení es reflecteix no només a l’àmbit intern de l’empresa, sinó també a la nostra contribució a la comunitat i al medi ambient. Les polítiques inclusives i sostenibles creades gràcies al lideratge femení contribueixen significativament a l’èxit empresarial de SPM360, enfortint la innovació, la col·laboració i la visió a llarg termini.”

A més, Xavier Ribó subratlla com el lideratge femení influeix en la nostra capacitat per atraure i retenir talent de primera classe.

“A l’oferir un model a seguir, inspirem futures generacions de dones a perseguir carreres al nostre sector i a aspirar a rols de lideratge, assegurant així la sostenibilitat de la nostra indústria a llarg termini. Així hem aconseguit una plantilla altament experimentada, recolzada per anys de coneixement. Tot i això, també reconeixem la importància d’incorporar joves talentosos i amb idees fresques. Combinar l’experiència amb l’energia i la creativitat dels joves ens permet mantenir-nos àgils, innovadors i preparats per fer front als desafiaments futurs amb confiança. El lideratge femení a SPM360 no només ha estat essencial per al nostre èxit, sinó que ha redefinit la nostra concepció. En incorporar la diversitat i la inclusió al centre de la nostra estratègia empresarial, hem creat un entorn propici per al creixement de tots, cosa que ens ha capacitat per assolir cotes d’excel·lència”.

 

DIVINA (CEO i directora financera)

DIVINA (CEO y directora financiera)Com a CEO de SPM360, és crucial ressaltar i valorar el lideratge femení a la nostra organització. Aprecio profundament com aquest lideratge aporta una perspectiva única, enriquint el nostre entorn laboral amb diversitat de pensament. Aquesta diversitat fomenta un ambient inclusiu que impulsa el creixement i l’èxit empresarial, així com la nostra capacitat d’innovació i adaptació en un món en canvi constant.”

 

ELENA (directora comercial)

ELENA (directora comercial)A l’àrea de les vendes, tenim un paper crucial en impulsar estratègies innovadores i en establir relacions sòlides i empàtiques amb els nostres clients. Les nostres decisions estratègiques no només impacten directament en l’èxit comercial de la nostra empresa, sinó que també generen un valor significatiu per als nostres clients en abordar les necessitats de manera proactiva i eficaç.”

 

JÈSSICA (supervisora d’administració)

jessica supervisora administracion spm360Al departament d’administració, col·laborem estretament amb la directora financera per promoure l’eficiència mitjançant l’optimització de processos i la identificació d’oportunitats de millora en els fluxos de treball financers. A més, participem activament en la presa de decisions estratègiques que impulsen el desenvolupament financer de la nostra empresa.”

 

LAURA (coordinadora de producció)

LAURA (coordinadora de producción)A l’àrea de producció, les dones juguem un paper crucial en impulsar l’eficiència operativa i assegurar la qualitat del producte. També fomentem un ambient col·laboratiu i efectiu, valorant la diversitat didees i promovent la comunicació oberta. Aquesta cultura inclusiva no sols eleva la moral i el compromís de l’equip, sinó que també impulsa la innovació i facilita el compliment més eficaç i eficient dels objectius de producció.”