Published On: 16 febrer 2023560 words2,8 min read

El màrqueting directe és una excel·lent i efectiva forma de promocionar els productes i serveis del seu negoci per arribar a nous clients. Podríem pensar d’entrada, que contractar un únic proveïdor per dur a terme tots els processos que implica una campanya de comunicació pot ser més car, però en realitat no és així, és la manera més eficaç d’optimitzar al màxim els recursos invertits. I, en aquest article us expliquem per què aquesta fórmula us permetrà focalitzar-vos en un únic objectiu i simplificar el seu procés de màrqueting. 

Els principals beneficis de comptar amb un únic proveïdor per a dur a terme la vostra acció de màrqueting directe es poden resumir en aquests punts fonamentals: 

  • Estalvi de temps. Quan tota l’operació està en mans d’un únic proveïdor, obteniu automàticament el control total sobre el timming de les vostres campanyes en poder encavalcar els diferents processos perquè no hem d’esperar a acabar un procés per començar-ne un altre, com sí que passa treballant en diferents centres productius amb punts geogràfics distants, fet que obliga a començar un procés només quan ha acabat totalment l’anterior. Un únic proveïdor assegura una major eficiència en la implementació de les vostres estratègies.
  • Estalvi de diners, ja que teniu, en un sol proveïdor, el control del total del pressupost, estalviant en transports i en hores de feina per controlar els diferents proveïdors, aprofitant òptimament el vostre temps i treballant només en una sola, clara i millor planificació.
  • Major rendibilitat de la inversió. Aprofitar-vos al màxim del coneixement i l’experiència d’un expert en màrqueting directe, simplificant i optimitzant els vostres esforços i, per tant, arribant a assolir els millors resultats aconseguint una major taxa de retorn de la inversió realitzada. En contractar un únic proveïdor de màrqueting directe, tindrà la seguretat que tots els seus esforços estaran enfocats cap al mateix objectiu, ja que té el control total sobre tota la campanya, optimitzant i augmentant la rendibilitat.
  • En sostenibilitat; en evitar moviments de transport entre diferents punts geogràfics, sovint molt allunyats uns dels altres, redueix la destrucció del medi ambient, la intensificació de l’efecte hivernacle, el consum d’energies no renovables, a part de reduir sorolls i la possibilitat d’accidents.

Aquesta varietat d’avantatges són possibles perquè pots establir una relació de confiança amb el proveïdor que proporciona una major comprensió dels propòsits de la campanya, la qual cosa significa que es minimitza la possibilitat d’errors o retards

Un únic proveïdor s’implica al 100% en tots els processos, ja que qualsevol contratemps en la cadena de producció, no només afecta aquest client en concret sinó que afecta a tots els clients que en aquell moment també estan en un punt de la seva producció. Per tant, aquest proveïdor ha d’arribar a l’excel·lència en la gestió i realització de les feines beneficiant directament a tots els clients.

També cal tenir en compte que treballar amb un mateix proveïdor pot millorar l’eficiència de la campanya de màrqueting directe, principalment perquè el proveïdor ja ha treballat amb el client abans, de manera que sap com fer la campanya més eficient.