Published On: 26 abril 2022717 words3,6 min read

La importància del màrqueting offline tot i els preus del paper, transports i les distribucions postals.

Fins fa uns anys una de les úniques formes de fer arribar les nostres comunicacions a mans dels nostres possibles clients era fent enviaments de mailings massius, mailings personalitzats, fer bustiades, enviant catàlegs, revistes, fent promocions, etc. Accions que donen suport al departament comercial. Però d’ençà que la digitalització ens ha programat per creure que les xarxes socials ens ho donaran tot, totes les tirades de revistes, catàlegs, etc., s’han vist reduïdes de forma molt significativa. Però això no ha estat tot. 

Les crisis econòmiques que hem hagut de superar en els últims trenta anys, la del 1993-1995, la del 2008-2014, i la crisi provocada per la pandèmia de Covid-19, ens han deixat al seu darrere un mateix resultat: destrucció del teixit productiu, augment de l’atur, reducció dràstica de costos, etc. En conseqüència, tant les grans empreses com les pimes, en reduir costos, gairebé sempre el primer departament que pateix una reducció del pressupost previst davant una crisi empresarial sol ser el de màrqueting i comunicació. I pensem que potser les xarxes socials faran el miracle de mantenir o augmentar clients, però la majoria d’empreses veuen com normalment aquesta creença no es compleix.

Estratègia multicanal per a fidelitzar al client

Qualsevol departament de comunicació i màrqueting professional sap que la millor estratègia per mantenir el client i aconseguir-ne més, és executar una estratègia multicanal de forma periòdica: una combinació coherent i coordinada entre xarxes socials, e-mail i comunicació física i personalitzada a través del màrqueting offline tradicional. És precisament en aquest últim canal, on no només les crisis globals han tingut una especial afectació, sinó que també ho ha fet el constant augment dels preus del paper i de la distribució postal de les comunicacions que fem, tant per captació com per al manteniment de clients.

Així i tot, ara més que mai, les empreses sabem que el client s’ha de sentir part de l’empresa en la qual confia, i hem d’apostar fort per obtenir l’“engagement” amb el client, des de les accions d’“inbound màrqueting”. Per tant, necessitem que visiti el nostre lloc web, llegeixi els catàlegs que li enviem per correu postal, consulti els nostres blogs, les revistes que acostumen a enviar, les nostres xarxes, etc. 

Màrqueting offline i online

Però qui no s’ha sentit més interpel·lat i ben tractat quan ha rebut una comunicació física dirigida exclusivament a ell? La notorietat i la qualitat de l’impacte que té rebre una comunicació personalitzada de forma palpable és incomparable a qualsevol impacte digital. Per tant, tot això no ho hem, ni ho podem, obviar. Hem de mantenir la comunicació amb els nostres clients en format paper, a pesar d’aquests costos més elevats, tant d’impremta com de distribució postal, que afecten les tirades i a la freqüència dels enviaments. Hem de seguir fent sentir al client com el  centre de la nostra empresa, i això no s’aconsegueix amb un trist missatge de text al telèfon o un e-mail oferint-nos de tot.

Tenint en compte que els preus del paper, els combustibles, els transports i evidentment les distribucions postals, cada cop ens ho fan més complicat econòmicament, a SPM obtenim, gràcies al constant contacte amb els nostres clients i amb una bona relació amb els nostres proveïdors (tant de paper com postals) un equilibri entre les accions de comunicació digitals i els enviaments físics. Segmentem i fem una mica de cirurgia a les bases de dades per tal d’aconseguir el millor resultat en cada acció que realitzem. I que aquells clients, que per importants, per grans, per sostenibles o pel motiu que sigui, continuïn tenint a les seves mans un bocí de la nostra empresa a través d’una revista, d’un catàleg o d’una senzilla comunicació. Una acció que, a pesar de tots els impactes digitals que es reben diàriament (i els que s’emeten sense assolir cap impacte),  indiscutiblement genera l’impacte de més gran i qualificada qualitat.