Published On: 25 març 2019509 words2,6 min read

Quin és el paper de la Responsabilitat Social Corporativa a les empreses?

La Responsabilitat Social Corporativa suposa el compromís voluntari de les empreses per incorporar de forma proactiva accions socials, econòmiques i ambientals; a la seva activitat productiva. Resulta substancial ressaltar la condició de lliure adhesió d’aquestes empreses socialment responsables, per complir amb unes mesures, que van més enllà dels mínims requisits exigits per la legislació vigent en cada activitat mercantil.

A SPM hem adoptat la condició d’empresa socialment responsable en l’àmbit mediambiental, empresarial i d’igualtat social. Una categoria que hem considerat estendre a tots els actors involucrats en la nostra cadena de producció, des de directius a proveïdors i clients. Com a resultat, busquem trobar un equilibri entre els nostres interessos de negoci i les expectatives de benestar social, econòmic i ambiental de la nostra comunitat.

Responsabilitat Social Corporativa en l’àmbit Mediambiental

  • Apliquem un pla de comunicació específic, per sensibilitzar tant a treballadors com a clients de SPM.
  • Utilitzem materials reciclats i compostables en tot el procés de producció, aconseguint reduir l’afectació mediambiental del nostre entorn.
  • Cuidem la gestió de residus, separant-los i tractant-los convenientment.

Responsabilitat Social Corporativa en l’àmbit de la Igualtat Social

  • Fem servir polítiques de conciliació familiar, per fomentar la cohesió entre els nostres treballadors.
  • Apliquem protocols pel benestar i la igualtat dels nostres treballadors, eradicant qualsevol tipus de discriminació física, sexual, religiosa, racial o de gènere.
  • Fem servir uns procediments precisos, per a la gestió de conflictes i contra l’assetjament laboral.

Responsabilitat Social Corporativa en l’àmbit empresarial

  • Treballem amb empreses i proveïdors afins, al nostre compromís de Responsabilitat Social Corporativa.
  • Realitzem els treballs de tots els nostres clients, partint d’una mateixa planificació informatitzada.
  • Oferim solucions empresarials a tots els nostres clients, resolent qualsevol tipus de dubte o necessitat que els sorgeixi.

L’origen del concepte de Responsabilitat Social Corporativa

Va ser el 1953, quan l’economista americà Howard R. Bowen va encunyar el terme de Responsabilitat Social Corporativa a través de la seva obra Social Responsabilities of the Businessmen. En ella, l’autor, apel·lava a la responsabilitat social de les empreses per tornar a la societat part del que aquesta els havia proporcionat amb el seu treball.

El concepte va evolucionar en la dècada dels setanta de la mà d’Archie Carroll, qui va determinar les responsabilitats de l’empresa com econòmiques, legals, ètiques i filantròpiques. El mateix Carroll, desenvoluparia el 1991 la “Teoria de la piràmide”, a través de la qual classificava aquestes quatre responsabilitats en un format piramidal.

 Piràmide Responsabilitat Social Empresarial

Fuente: Mans Unides

Va ser finalment el 1996, quan l’advocat Peter Drucker, va decretar el concepte de Responsabilitat Social Corporativa com transversal a totes les àrees d’una empresa, i no com un fenomen aïllat a ella: “assumint la plena responsabilitat (de cada corporació) per l’efecte que tingui en els seus empleats, en l’entorn, en els clients i en qualsevol persona o cosa que toqui “.

“ Vols saber més de nosaltres? Explica’ns què necessites, estarem encantats d’atendre’t.”