Published On: 12 juny 2023947 words4,7 min read

Omnicanalitat Total: Fusionant el Màrqueting Directe, Màrqueting Digital i Impressió Digital en una Única Empresa per a una Estratègia Integral, Coherent i Sinèrgica

 

La combinació d’una empresa que ofereix serveis de màrqueting directe, màrqueting i impressió digital en un mateix espai brinda nombrosos avantatges als seus clients. En comptar amb una integració total, s’aconsegueix una coordinació més fluida i eficient en totes les etapes del procés. Des de l’estratègia, la creació, impressió digital i personalització dels materials de màrqueting, fins a la manipulació i distribució de les campanyes postals, tot es realitza en un mateix lloc, la qual cosa garanteix una experiència coherent i efectiva.

Aquesta combinació estratègica de serveis i tecnologia representa la convergència perfecta entre el físic i el digital. Mitjançant aquesta estratègia, s’aprofiten els avantatges de l’entorn físic, com l’experiència tàctil i la interacció personal, juntament amb les oportunitats i la connectivitat que ofereix el món digital. La integració de serveis de màrqueting directe, màrqueting i la impressió digital sota un mateix sostre permet una implementació total d’estratègies omnicanal, on s’aprofiten els canals físics i digitals per a aconseguir un major impacte i abast.

El Màrqueting Directe: Un Impuls Creatiu i Coordinat en l’Era Digital

La recuperació del màrqueting directe ha estat un tema rellevant en els últims temps, especialment en un context on el màrqueting digital ha guanyat una gran importància. No obstant això, el màrqueting directe ha demostrat la seva enorme capacitat per a adaptar-se i evolucionar, trobant el seu lloc en noves estratègies omnicanal de moltes empreses.

El màrqueting directe és un camp propici per a la creativitat, brindant múltiples oportunitats per a generar impacte i notorietat. Les comunicacions impreses són especialment valuoses en aquest camp, ja que ofereixen una interacció tangible amb els destinataris. Des de l’instant en què els clients reben el material postal, poden percebre’l a través del tacte, generant una connexió emocional profunda amb la marca i el missatge pel seu caràcter exclusiu.

La personalització en aquesta mena de màrqueting potencia la seva efectivitat, permetent adaptar els missatges, el disseny i els elements visuals a les preferències i característiques específiques de cada client. Així s’aconsegueix un major grau de rellevància i s’estableix una connexió sòlida i memorable. Aquesta estratègia personalitzada aconsegueix un impacte significatiu en els destinataris, enfortint el seu vincle emocional i realçant el sentit d’exclusivitat.

A diferència d’un entorn digital saturat, la bústia física dels clients tendeix a tenir menys competència, fent que les teves comunicacions postals tinguin més probabilitats de destacar-se i captar l’atenció del destinatari mantenint-se presents en el temps de manera més duradora i, per tant, més efectiva.

A més, el màrqueting directe s’integra de manera perfecta en les estratègies omnicanal, generant una connexió coherent i sinèrgica entre els diversos canals de comunicació. A través d’elements com a codis QR personalitzats, URL exclusives i instruccions per a interactuar en xarxes socials, es creen “call to action” físiques que faciliten als clients la transició fluida entre els canals físics i digitals. Això enforteix l’impacte i la connexió emocional amb la marca, permetent una experiència completa i enriquidora per als consumidors.

Optimització de resultats: Perfeccionant l’enfocament. Maximitzant el ROI

Tenir la gestió total sobre els processos de creació, manipulació i enviament, juntament amb un nivell total d’impressió digital i personalització, adaptant cada peça a les necessitats i preferències de la teva audiència, agregant detalls com el nom del destinatari, ofertes personalitzades o contingut rellevant segons els seus interessos, s’obté un major control i flexibilitat en les estratègies de màrqueting dels clients.

Això significa que podem adaptar-nos ràpidament a les necessitats i canvis en l’estratègia, realitzar ajustos en temps real, imprimir nous materials o llançar campanyes específiques segons sigui necessari, a més, facilita les proves A/B i les interaccions ràpides en els materials de màrqueting.

Els especialistes en màrqueting poden imprimir diferents versions d’un fullet i mesurar quin obté una millor resposta per part dels clients. Aquesta capacitat de realitzar proves i ajustos eficients permet optimitzar els resultats a mesura que s’avança en l’estratègia de màrqueting físic, al mateix temps que es realitza un seguiment i anàlisis detallades dels resultats de les campanyes.

Mitjançant aquest enfocament d’optimització contínua, s’aconsegueix un major retorn de la inversió en les campanyes de màrqueting directe, maximitzant així els resultats obtinguts basant-nos en l’anàlisi de dades reals.

SPM360 es distingeix per la seva eficiència i coordinació excepcionals. La col·laboració estreta i la sinergia entre els departaments d’impressió digital i de màrqueting directe garanteixen una execució impecable en totes les activitats. SPM360 estalvia temps i recursos en centralitzar tots els processos, la qual cosa permet una coordinació perfecta i una major eficiència operativa.

 

«Amb la nostra integració completa, personalització avançada, optimització de resultats i enfocament coordinat, estem transformant la forma en què les empreses aborden el màrqueting directe», afirma Xavier Ribó, CEO de SPM360. «El nostre objectiu és potenciar l’èxit de les estratègies de màrqueting directe en oferir solucions integrals que maximitzen la rellevància, la personalització i l’eficàcia en cada campanya. SPM360 és la combinació perfecta per a portar la impressió digital juntament amb el màrqueting directe a nous nivells d’efectivitat i aconseguir resultats excel·lents».