Published On: 24 març 2023607 words3 min read

Els enviaments de propaganda política són una eina fonamental de màrqueting directe per als partits polítics a tot el món. Es tracta de la forma més directa i efectiva de comunicació amb els votants que permet augmentar la visibilitat dels partits i les seves propostes, assegurant que el seu missatge arriba directament als votants a les seves llars, a més de motivar-los i recordar-los la importància de participar en les eleccions.

El correu directe és una opció econòmica i efectiva en comparació amb altres mitjans de publicitat com els anuncis televisius, de ràdio o en línia. A més, és una forma accessible perquè els partits polítics arribin a una àmplia audiència amb un pressupost limitat. Això és especialment valuós per als candidats amb menys recursos, ja que poden obtenir una gran resposta per la inversió realitzada.

Les estadístiques indiquen que la taxa de resposta mitjana d’una campanya de mailing és del 5%, la qual cosa significa que, per cada 100 peces de correu enviades, s’espera que fins a cinc persones responguin de alguna manera. Aquestes xifres demostren que els enviaments postals de propaganda electoral poden mobilitzar molta gent i són fonamentals per a qualsevol partit polític, especialment en eleccions amb baixa participació ciutadana on els partits necessiten fer un major esforç per incentivar els votants a acudir a les urnes.

No obstant això, també és molt important tenir en compte que aquests enviaments poden tenir un gran impacte en el medi ambient a causa del gran volum de correu que s’envia durant les campanyes electorals. Per tant, és crucial que s’implementin estratègies sostenibles per minimitzar aquest impacte.

Una forma efectiva de reduir la petjada de carboni dels enviaments de propaganda electoral és reduir la quantitat d’elements de l’enviament, com ara disminuir el nombre de fullets o pamflets i mantenir només un fullet juntament amb les paperetes i el sobre de vot. També es pot reduir el gramatge dels materials, la qual cosa no només redueix l’impacte ambiental, sinó que també disminueix els costos de distribució. A més, és important utilitzar tintes sostenibles i respectuoses amb el medi ambient per fer els enviaments més sostenibles.

Una altra opció addicional per reduir l’impacte ambiental dels enviaments electorals és utilitzar tecnologies d´autoensobrat o “complet”. A SPM, implementem aquesta tecnologia, on el propi fullet actua com a sobre en plegar-se sobre si mateix i tancar els documents en un únic paquet. D’aquesta manera, no només evitem la fabricació de sobres i el seu cost, sinó també el temps i l’energia utilitzats en la producció en realitzar tot l’enviament electoral d’una sola vegada.

És essencial tenir en compte la minimització de residus i el transport sostenible en realitzar enviaments electorals. Els mailings polítics poden generar una gran quantitat de residus, com ara sobres i fullets, per la qual cosa és important utilitzar materials reciclats, compostables o biodegradables per minimitzar aquests residus. A més, el transport d’aquests enviaments també pot tenir un gran impacte en el medi ambient, per la qual cosa és fonamental considerar opcions de transport sostenible, com ara la utilització de vehicles elèctrics i la reducció de transport optimitzant el volum de càrrega en la recepció i lliurament dels elements ja manipulats.

En conclusió, la propaganda política per correu directe és una eina fonamental per als partits polítics a tot el món, però és imperatiu que es realitzi de manera sostenible i responsable per minimitzar el seu impacte en el medi ambient i contribuir a un futur més verd.