Published On: 05 abril 2023410 words2,1 min read

Les empreses d’impressió digital utilitzen tecnologies sense aigua en el seu procés de producció, a diferència de la impressió tradicional que requereix aigua tant per a la seva aplicació com per a la seva neteja. En eliminar completament el consum d’aquest recurs natural, aquestes empreses redueixen dràsticament el seu impacte ambiental i es converteixen en una alternativa sostenible, especialment en temps de sequera on la preservació dels recursos hídrics és crucial.

L’ús de tecnologies d’impressió digital sense aigua no només minimitza el consum de recursos naturals, sinó que també redueix la quantitat de productes químics alliberats al medi ambient. A més, aquestes tecnologies són més eficients i precises que la impressió tradicional, la qual cosa disminueix el malbaratament de paper i redueix encara més l’impacte ambiental.

En les premses d’impressió digital amb tòner, la impressió comença amb l’enviament d’un arxiu digital a la impressora que processa la imatge i la transfereix a un cilindre fotosensible que té una càrrega elèctrica negativa. Posteriorment, un làser elimina aquesta càrrega negativa de les àrees de la imatge que es van a imprimir. El cilindre es cobreix amb tòner, que s’adhereix a les àrees de la imatge que han perdut la seva càrrega elèctrica negativa, transferint-se al paper mitjançant calor i pressió, creant així la imatge impresa en el paper. Finalment, el tòner es fon amb el paper per crear una imatge permanent.

Les últimes tecnologies en impressió digital utilitzen tòner especial que es fon a temperatures molt més baixes que els tradicionals. Això redueix el consum d’energia necessari per escalfar la secció de fusió i mantenir-la a la temperatura adequada, el que permet imprimir més ràpid i amb major eficiència energètica.

L’ús de temperatures de fusió més baixes es tradueix en una disminució en el consum d’energia, el que té un impacte positiu en el medi ambient en reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i disminuir la petjada de carboni de la impressió digital. Aquesta pràctica sostenible fa que les empreses d’impressió digital siguin una opció més respectuosa amb el medi ambient i compromesa amb la sostenibilitat.

En SPM, seguim demostrant el nostre compromís amb la sostenibilitat i el cuidat del medi ambient en adoptar aquestes tecnologies avançades que permeten una producció eco-amigable i lliure d’impactes ambientals negatius.