Published On: 19 febrer 2020292 words1,5 min read

A SPM parlem de responsabilitat social corporativa (RSC) o responsabilitat social de l’empresa (RSE) quan fem referència l’aportació proactiva i voluntària que fem dirigida a la millora global de les condicions socials, econòmiques i ambientals. En la mesura que parlem de la RSE com a contribució proactiva es evident que estem referint-nos a un conjunt d’accions que van més enllà de l’estricte respecte i compliment de la legislació vigent que afecta i obliga a qualsevol empresa en funció de la seva activitat mercantil i productiva.

Per tant, parlem d’accions dirigides a conciliar els objectius empresarials amb principis i valors socials globals en l’àmbit de la democràcia, la justícia social, el desenvolupament sostenible i els drets humans.

Des del maig del 2019 SPM forma part de la “Red Española del Pacto Mundial” de les Nacions Unides amb la missió d’afavorir la sostenibilitat empresarial mitjançant la implantació d’un mínim de principis universals de conducta i acció en matèria de Drets Humans i Empresa, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció, en l’estratègia i les operacions diàries de tot tipus d’entitats i afavorir, d’aquesta manera, la consecució d’objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Per assolir els nostres objectius de desenvolupament sostenible (ODS) realitzem accions dins els àmbits MEDIAMBIENTAL, d’IGUALTAT i EMPRESARIAL.

En l´àmbit mediambiental fomentem una major cultura del reciclatge i la prevenció de la contaminació.

Dins del camp de la igualtat i a  través del disseny e implementació d’un pla d’igualtat aplicat en dos aspectes:

  • El benestar dels treballadors.
  • No a la discriminació.

I en el apartat empresarial  involucrem a clients i proveïdors en el desenvolupament d’una societat més justa per a tothom.