TOTS ELS ACABATS QUE PUGUIS IMAGINAR

Un alt volum de consum ens permet optimitzar les compres de paper per tal d’ajustar els preus en totes les mides i formats amb tintes UVI i la impresió fins a 8 colors.

  • Impresió d’1 a 8 tintes (CMYK) + Tinta desensibilitzant + Tinta invisible ultraviolada.
  • Nombre de fulles. Fins a 8 fulles autocopiatives o en paper offset de 70, 80, 90, 120 i 170 grams.
  • Numeracions, mecàniques simples, amb codis de control o mitjançant codis de barres variables.
  • També fem perforadors d’arxiu, microperforats i talls interiors per vals o cupons.

APLICACIONS

Factures, Albarans, Rebuts en continu // Cartes // Llibres de visites // Justificants de recepció // Formularis CMR // Nòmines confidencials // Snap-out // Cartes xec // Pagaré // Partes de reparació // Comandes // Ordres de compra // Documents oficials // Multes, denuncies // Tickets // Entrades // Fulles de lectura òptica // Fulles d’examen // Impresió de xecs // Formularis òptics // Caixetí – simplex.

Més informació

A continuació sol·licita més informació sense cap compromís.